Bezuiniging Stichting Welzijn &Dienstverlening

Delfzijl - In een Rondetafelgesprek bespreekt de gemeenteraad op 8 september de bezuinigingsopgave voor de Stichting Welzijn & Dienstverlening (SW&D). Op 22 september komt het voorstel aan bod tijdens de raadsvergadering.

De gemeenteraad besloot vorig jaar op 25 november om te bezuinigen op het welzijnswerk dat de SW&D uitvoert voor de gemeente Delfzijl. Daarbij zijn in de loop van 2011 nieuwe kaders geformuleerd waarop het welzijnswerk zich de komende jaren moet gaan richten. Dat betekent onder andere dat er meer aandacht is voor inwoners met een laag inkomen en er een integraal team komt voor opbouwwerk en maatschappelijk werk. Het voorstel dat de raad in september bespreekt past binnen de gegeven kaders en de beschikbare subsidie.