Kleinere winkels Delfzijl niet open op zondag

Delfzijl - DELFZIJL De gemeente Delfzijl gaat ondernemers uitnodigen om hen te informeren over de toekenning van zondagavondopenstellingen.

Tijdens deze bijeenkomst, op dinsdag 29 november, presenteert de gemeente een verdeelmethode die is gebaseerd op adviezen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het VNG stelt voor om te verdelen op basis van voorselectie en loting. Voor de gemeente Delfzijl betekent dit, dat alleen supermarkten in aanmerking komen met een minimaal verkoopvloeroppervlak van 750 vierkante meter, gevestigd in de winkelcentra De Wending, Jachtlaan en het centrum van Delfzijl. Er is gekozen voor het stedelijk gebied van de gemeente, omdat een winkel hier de meeste mensen bereikt en de omgeving hier ook beter voor ingericht is. Een ontheffing voor zondagavondopenstelling geldt één jaar, van mei tot april. De supermarkt die deze ontheffing heeft gekregen, is bij meer aanvragen uitgesloten voor de loting voor de daaropvolgende periode.