Lopster raad schiet huisvestingplan scholen af

Loppersum - LOPPERSUM De gemeenteraad van Loppersum heeft maandag unaniem het IHP, het huisvestingsplan voor de basisscholen in de gemeente, ongeldig verklaard. In het plan wordt een aantal basisscholen met sluiting bedreigd, vanwege de afname van het aantal kinderen. Het zijn de scholen de Dieftil in Oosterwijtwerd, de Wilgenstee in Zeerijp, de Zandplaat in 't Zandt en de Abt Emoschool in Westeremden.

Een streep door het IHP was vanaf het begin van de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost het uitgangspunt. De raad vindt dat de ideeën van ouders, waaronder die van de Werkgroep Oost, moeten worden uitgewerkt. In de motie die door alle raadsfracties werd ondertekend wordt gesproken over signalen van onrust bij ouders en verzorgers van leerlingen van de scholen van stichting Marenland. De gemeenteraad stelt dat men kwalitatief goed onderwijs en ook betaalbaar onderwijs wil in de gemeente. Ouders en scholen in Stedum, Garrelsweer, Wirdum en Loppersum Oost hebben daarvoor belangrijke bouwstenen hebben geleverd, naar aanleiding van het IHP. De raadsleden stellen dat deze bouwstenen positief zijn ontvangen en moeten worden uitgewerkt. Ook wordt opgemerkt dat de communicatie tussen stichting Marenland, ouders en gemeente gebrekkig verloopt. De raad wil dat de bouwstenen en alternatieve plannen zoals ingebracht door werkgroep Oost bij stichting Marenland worden besproken. "Het zou daarbij wenselijk zijn dat beide partijen weer met elkaar in overleg gaan en gebruik maken van het resultaat van het externe onderzoek zoals dat in opdracht van de gemeente Ten Boer uitgevoerd wordt", zo luidt de motie.