Jan Cooijmans directeur ad interim De Marne

Leens - Met ingang van 29 november is de voormalig directeur van de Ommelander Ziekenhuis Groep, Jan Cooijmans, benoemd als directeur ad interim bij de gemeente De Marne.

In deze functie wordt hij eindverantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie en zal hij rapporteren aan het College van Burgemeester en Wethouders. Cooijmans gaat zich vooral richten op het verbeteren van het kwaliteitstraject van de ambtelijke organisatie. Klaas Sloots, gemeentesecretaris, gaat zich specifiek richten op de samenwerking met de gemeenten Bedum en Winsum. Cooijmans zal aan een blauwdruk voor de toekomstige organisatie van De Marne gaan werken, rekening houdend met het ingezette beleid. Hij zal kritisch het takenpakket en de formatie van de gemeente doorlichten. Jan Cooijmans (49) is recentelijk directeur van het Ommelander  Ziekenhuis geweest. In deze functie heeft hij veel ervaring opgedaan met het begeleiden van interne kwaliteitsprojecten. Sinds 1 september opereert Cooijmans als zelfstandig adviseur. De verwachting is dat Cooijmans ongeveer drie maanden werkzaam zal zijn voor de gemeente De Marne.