Lezing over dyslexie in bibliotheek Delfzijl

Delfzijl - Els den Engelsman geeft woensdag 18 februari om 20.00 uur een lezing over dyslexie in de bibliotheek van Delfzijl. Dat doet ze onder de titel: Een andere ‘kijk’ op dyslexie.

Dyslexie is een lastige aandoening waar weinig aan te doen lijkt. Maar volgens Els den Engelsman van SomeoneELS is er wel degelijk hoop. Zij geeft informatie over mogelijke andere oorzaken van dyslexie.. Zij legt daarin uit dat kinderen die de diagnose dyslexie hebben gekregen niet altijd dyslectisch hoeven te zijn. Kinderen met leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, faalangst en een negatief zelfbeeld weer op weg helpen, dat is wat Els den Engelsman beoogt. Kinderen kunnen hier namelijk hun hele (school)carrière last van houden. De specifieke begeleiding die SomeoneELS biedt is bedoeld voor iedereen, ongeacht leeftijd (van 7 tot 70!). Vaak is er op school al veel extra hulp geweest die niet het gewenste effect had, ondanks het harde werken en tot frustratie van het kind. Bij veel van deze kinderen is er dan een andere oorzaak. Niet alleen wordt de taal niet goed verwerkt in de hersenen, de woorden komen om te beginnen al niet goed binnen, meent Den Engelsman. Soms speelt er een verborgen visueel probleem of heeft het kind een andere leerstijl. SomeoneELS is laagdrempelig en er kan gestart worden zonder verwijzing of officiële verklaring en biedt een kortdurend begeleidingstraject. Tijdens het intakegesprek wordt de samenwerking van de ogen gecontroleerd en wordt er gezamenlijk gekeken of de methodiek de gewenste effectiviteit kan opleveren. Daarna volgen tussen de 5 en 7 training sessies, verdeeld over een periode van een half jaar tot een jaar. Meer informatie: www.someone-els.nl.  Opgave voor de gratis lezing is gewenst, via: 06 11401660 of info@someone-els.nl.