Kleine partijen Appingedam nemen het op voor bewoners Solwerderstraat-Oost

Appingedam - De splinterpartijen PvdA, D66 en ChristenUnie nemen het op voor de bewoners van de 25 woningen in de Solwerderstraat-Oost.

De drie partijen – samen goed voor 4 van de 15 zetels – roepen in een open brief de andere raadsleden op coulance te tonen in de zaak over de walbeschoeiingen. In het slechtste geval ziet het ernaar uit dat de 25 huizenbezitters tienduizenden euro’s aan onderhoudswerkzaamheden moeten uitgeven. In de raadsvergadering van 19 februari gaan ze een motie gericht op de menselijke maat indienen. ‘Wij willen u allen oproepen om nu eens niet vanuit de partijpolitiek naar deze motie te kijken,’schrijven de drie fracties, ‘maar even stil te staan bij de mensen waarover het gaat en u in te denken dat u zelf aan de Solwerderstraat-Oost een woning in bezit heeft. Het gaat hier om bedragen waar u en ik ook van wakker zouden liggen omdat ze niet in verhouding staan tot de waarde van de betreffende huizen. Het is volgens ons niet reëel om dit soort onderhoud van individuele mensen te verwachten.’ ‘Al meer dan een jaar staan partijen tegenover elkaar en wordt er niet gezocht naar een oplossing, maar probeert onze gemeente dit probleem bij de bewoners neer te leggen. We hebben kunnen zien en horen wat dit doet met de woningeigenaren, hoe ze ten einde raad zijn en zelfs met lichamelijke problemen te kampen hebben door alle stress, hoe ze hun huis niet kunnen verkopen en hoe de standpunten verharden en advocaten ingeschakeld worden. Wij willen niet op deze manier onze inwoners vertegenwoordigen en daarom komen wij met een motie waarin het probleem weggehaald wordt bij mensen die volgens het kadaster geen eigenaar zijn van deze beschoeiing.’ ‘Met deze motie willen we niet laten zien wie voor en tegen is, wie de macht heeft om hem weg te stemmen en wie niet. Met deze motie willen we laten zien dat onze inwoners ertoe doen, dat Appingedam een raad heeft die het opneemt voor haar burgers en hen ontzorgen wil als het in haar macht ligt. Dit staat boven de partijpolitiek en daarom willen we u als raadslid persoonlijk aanspreken en oproepen om ieder voor zich een zorgvuldige afweging te maken. Jarenlange procedures, negatieve verhalen in de pers, alleen maar verliezers of nu kiezen voor het verplaatsen van het probleem naar waar het volgens het kadaster hoort en de verantwoording nemen voor de fouten die in het verleden zijn gemaakt dat is de keuze waarvoor we staan.’ ‘Wij investeren tonnen in onze stad om haar leefbaar en aantrekkelijk te houden, nu gaat het over kiezen voor mensen en ook dat zal financiële consequenties hebben, maar ook zal het mede bijdragen aan haar leefbaarheid en aantrekkelijkheid. Veel wijsheid toegewenst bij het komen tot een persoonlijk besluit.’