Proef met opstapplaats vervoer leerlingen in Spijk

Spijk - In het dorp Spijk is vandaag een start gemaakt met een proef om leerlingen met een beperking vanaf een centrale opstapplaats naar hun school te brengen.

Zes kinderen stonden om 08.00 uur aan de Ubbenasingel klaar om met de taxibus rechtstreeks naar SBO de Delta in Appingedam te reizen. Voorheen werden ze allemaal van huis gehaald. Het gaat om een proef die start met instemming van alle ouders. Doel van de proef is kinderen met een beperking zelfstandiger te maken, de reistijd te bekorten en het vervoer efficiënter te laten verlopen. De acht gemeenten in Noord Groningen - Bedum, Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Winsum, Eemsmond, De Marne en Ten Boer - werken al jaren samen op het gebied van Wmo doelgroepenvervoer, waaronder het leerlingenvervoer. In 2012 is bijvoorbeeld in de gemeente Eemsmond een proef gestart met de ov coach, waarbij de kinderen zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer, met hulp van een app op de Ipod. De ov coach is inmiddels in de acht gemeenten ingevoerd. De vervoersbedrijven Van Dijk en UVO zijn verantwoordelijk voor het vervoer en steeds actief betrokken bij de pilots. De scholen werken mee aan de pilot, omdat ook zij verwachten dat reizen vanaf een opstapplaats bijdraagt aan het verbeteren van de zelfstandigheid van de kinderen. Alle aangeschreven ouders uit Spijk werken mee aan de proef. De opstapplaats in Spijk wordt met de ouders en de vervoerder op 23 maart geëvalueerd. Zijn alle betrokkenen positief, dan worden er plannen gemaakt voor een vervolg in omliggende gemeenten in de regio.