Nieuwe inschrijving gebouwsensoren NAM

NOORD-GRONINGEN - De komende maanden breidt TNO in opdracht van NAM het netwerk aan gebouwsensoren verder uit.

Deze sensoren registreren in detail alle trillingen waar gebouwen aan worden blootgesteld. Tot medio april gaat de NAM opnieuw op zoek naar deelnemers aan dit onderzoek. Met een gebouwsensor krijgt men toegang tot een persoonlijke web-omgeving waarin men de meetgegevens van zijn sensor kunt bekijken. Ook de historische metingen zijn op te vragen en registraties na een aardbeving worden in detail vastgelegd. Verder worden er regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd over de onderzoeksresultaten van de diverse studies die lopen. Deelnemers aan dit onderzoek worden daarvoor uitgenodigd. Het aantal beschikbare sensoren is beperkt. Op basis van verschillende criteria wordt een keuze gemaakt welke gebouwen in aanmerking komen voor het onderzoek. Zo kijkt de NAM onder meer naar het type bouw, het type ondergrond en de nabijheid van KNMI-sensoren. In 2014 zijn ruim 200 gebouwsensoren geïnstalleerd aan gebouwen in de regio boven het Groningen-gasveld. Deze sensoren leveren waardevolle data over de effecten van aardbevingen op gebouwen en geven deelnemers inzage in de trillingen waaraan hun woning wordt blootgesteld. Meetgegevens van sensoren in publieke gebouwen worden realtime gepubliceerd via NAMplatform Feiten & Cijfers.