Waterschap wil brug Tjuchem slijten aan gemeente

Tjuchem - Waterschap Hunze en Aa’s heeft besloten de brug in Tjuchem alleen te vervangen als de gemeente eigenaar van de brug wordt en zij dit ook moet uitvoeren.

Hierover is het Slochter college onaangenaam verrast. Die vindt dat dit leidt tot onnodig tijdverlies waar bewoners en agrariërs in en om Tjuchem de dupe van worden. In een vooroverleg met het waterschap heeft de gemeente aangegeven dat een mogelijke eigendomsoverdracht bespreekbaar is maar dat in eerste instantie de brug weer geschikt voor verkeer gemaakt moet worden. In het besluit van het waterschap staan een aantal randvoorwaarden die niet in het vooroverleg zijn overeengekomen, meent het college. Dat het waterschap nu deze eisen neerlegt is volgens de gemeente onterecht en heeft nadelige gevolgen. Slochteren hoopt in overleg met het waterschap alsnog tot overeenstemming te komen. Het college vindt dat los van de eigendomssituatie het probleem van de overlast zo spoedig mogelijk moet worden opgelost.