Amasus Shipping koopt gebouw IVAK

Delfzijl - De gemeente Delfzijl gaat het gebouw waar nu het IVAK in zetelt op termijn verkopen. Dit is de strekking van de intentieovereenkomst die de gemeente met de potentiële koper Amasus Shipping deze week tekende.

Het bedrijf wil het pand aan het Abel Tasmanplein geschikt maken als kantoorlocatie. Het besluit tot verkoop door de gemeente is ingegeven door de verwachting dat het IVAK binnen afzienbare tijd doorgaat op een andere locatie. Dit heeft onder andere te maken met de, eind vorig jaar uitgestelde, plannen voor een cultuurhuis samen met de Molenberg en de bibliotheek. Voorheen was het pand aan het Abel Tasmanplein de locatie van de zeevaartschool en daarmee is het een deel van de maritieme geschiedenis van de gemeente Delfzijl. Wethouder Hans Ronde is dan ook zeer tevreden met de intentieovereenkomst: “Het pand is belangrijk voor de maritieme uitstraling van de gemeente. Met de gemaakte afspraken waarborgt de gemeente dat het pand als een maritiem monument in stand kan worden gehouden.” Als maritiem bedrijf met haar wortels in Delfzijl is Amasus Shipping erg blij met hun nieuwe locatie. Ze zien het dan ook als hun verantwoordelijkheid om het maritieme karakter van het gebouw te bewaken. Het laat hun verbondenheid met Delfzijl en het water zien. De verkoop van het pand past in het beleid om het aantal panden in het bezit van de gemeente te verminderen. Daarnaast wordt met de verkoop het bedrijf Amasus Shipping, en de werkgelegenheid die zij met zich meebrengt, voor Delfzijl behouden. Op dit moment wordt bekeken hoe het monument geschikt kan worden gemaakt als kantoorlocatie. Als hier duidelijkheid over is, kan het pand definitief worden verkocht. Belangrijk daarbij is dat IVAK en haar partners ruimte krijgen om een verhuizing in gang te zetten. Onderzoek naar mogelijk andere locaties is nu in volle gang.