Personeel Brand Energy Services Farmsum staakt 24 uur lang

Farmsum - Brand Energy Services BV, regio Noord Oost houdt een 24-uurs staking. Dit gebeurt onder andere in de vestiging in Farmsum en duurt nog tot donderdagochtend 7 uur.

Op 7 juli heeft FNV Metaal een ultimatum uitgebracht aan Brand Energy in Vlaardingen. Hier is het Nederlandse hoofdkantoor gevestigd. In het ultimatum eiste FNV Metaal een goed Sociaal Plan, met een goede ‘van werk naar werk regeling’ en een fatsoenlijke ontslagvergoeding. Het Sociaal Plan dient een looptijd te hebben tot 1 mei 2019, alsmede een garantie voor onverkorte nakoming ervan gedurende de looptijd door de moedermaatschappij van Brand Energy. Het ultimatum is 9 juli verlopen. De directie blijft bij haar laatste eindbod, wat vrijwel gelijk is aan het eerste bod van begin mei. Op vrijdag 10 juli, woensdag 15 juli en vrijdag 17 juli werd er eveneens gestaakt. Vanaf eind april wordt er onderhandeld voor een fatsoenlijk Sociaal Plan voor de in eerste instantie ruim 25 werknemers die getroffen worden in de voorgenomen reorganisatie. Deze reorganisatie betreft de regio Noord Oost, met vestigingen in Klazienaveen, Kootstertille, Farmsum en Heteren. Brand Energy Noord Oost (voormalig Harsco) is onder andere actief in de isolatiemarkt. In de regio Noord Oost zijn in totaal 136 werknemers werkzaam. Klazienaveen is de grootste vestiging, met ongeveer 80 werknemers. Veel leden vragen zich verder af wat het toekomstperspectief wordt nu veel vakmensen worden ontslagen. FNV Metaal bestuurder Johan Weijenberg: “Vanaf dag één onderhandelt deze werkgever met het slot op de deur. In de eerste onderhandelingsronde werd er al een ‘slikken of stikken’ aanbod neergelegd. Onze leden hebben aangegeven dat ze het schamele bod van de werkgevers naar de prullenbak verwijzen. Ze willen een Sociaal Plan met een langere looptijd, een goede ‘van werk naar werk regeling’ en een fatsoenlijke ontslagvergoeding. De leden zijn het zat en komen daarom opnieuw in staking en mocht dat nodig zijn telkens opnieuw, net zolang tot er een fatsoenlijk Sociaal Plan ligt. Deze directie luistert niet. Daarom doen de leden morgen het slot op de deur in Klazienaveen.''