Fruitboomgaard in Biessumerbos

Delfzijl - Het Biessumerbos heeft sinds zaterdag een fruitboomgaard. De vaste vrijwilligers werden bij het planten van oude fruitrassen ondersteund door bankemployees.

Het Biessumerbos in Delfzijl is in 2011 in eigendom gekomen van Natuurmonumenten. Door het hoofdbestuur is het aangemerkt als pilot. De invulling voor wat betreft natuurbeheer en behoud historisch landschap gebeurt daarom volledig door de vrijwilligers van de Gebiedsgroep Delfzijl. Elke eerste zaterdag van de maand is een grote groep enthousiastelingen aan het werk in Biessumerbos of Voolhok. De wens om een fruitboomgaard aan te planten komt ook in vervulling. Het kantoor van de ABN AMRO  heeft dit opgepakt door de inzet van personeelsleden en een subsidie. Zaterdagmorgen zijn er veertien hoogstam fruitbomen aangeplant. Het gaat om oude Groninger appel- en peerrassen,  zoals:Notarisappel, Groninger Kroon, Zoete Ermgaard, Conference, Gieser Wildeman en Kleipeer. Het is de bedoeling dat het uiteindelijk een plukgaard wordt voor omwonenden en recreanten. In de toekomst hoopt Natuurmonumenten de boomgaard uit te kunnen breiden.