Begroting Delfzijl positief: geen bezuinigingen, geen woonlastenverhoging

Delfzijl - De meerjarenbegroting van de gemeente Delfzijl valt positief uit. Er staan geen bezuinigingen op de rol en voor de inwoners volgen geen extra woonlasten.

In de begroting over 2016 tot 2019 valt te lezen dat Delfzijl  kiest voor veiligheid, leefbaarheid en jeugd. Voor 2016 is een positief saldo van € 47.000,- geraamd en in 2019 een plus van € 30.000,-. Wethouder Jan Menninga: "Dit is ons gelukt zonder extra bezuinigingen. We hebben zelfs nog iets ruimte voor nieuw beleid. Ook hoeven we geen extra belastingverhoging door te voeren." De gemiddelde woonlasten per huishouden dalen in 2016 met 0,9%. De gemeentelijke begroting voor 2016-2019 omvat € 88 miljoen. Daarvan is € 20 miljoen bedoeld voor de kosten die met de nieuwe taken van de gemeente zijn gemoeid. Deze nieuwe taken omvatten de uitvoering van jeugdzorg, participatie en maatschappelijk ondersteuning (wmo).

Investeren in economie

De gemeente wil investeren in economische groei. "We hebben een investeringsprogramma van ruim € 66 miljoen van de grond kunnen tillen," licht Menninga toe. "Het is een tijd economisch slecht gegaan en toch zijn we in staat geweest geld beschikbaar te krijgen voor de sport- en onderwijstransities en voor het versterken van het centrum van Delfzijl. Voor de Actieplannen Centrum en Dorpen&Wijken is € 33 miljoen beschikbaar, voor Marconi nog eens hetzelfde bedrag." Deze gelden komen uit de gemeentelijke begroting maar ook via uiteenlopende subsidiestromen. Daarnaast heeft de gemeente aandacht voor jeugd, door onder andere extra middelen voor peuteropvang beschikbaar te stellen. "Iedereen mag best weten dat wij trots op deze begroting zijn," aldus Menninga. Op 12 november staat de meerjarenbegroting in de gemeenteraad op de agenda.