Alleen CU Ten Boer wil niet samen met Stad

Ten Boer - De gemeenteraad van Ten Boer wil bij een herindeling samen met de Stad Groningen. Dat bleek woensdag tijdens de raadsvergadering.

Alleen de fractie van de ChristenUnie in Ten Boer was er  op tegen om op dit moment al te kiezen voor herindeling met de Stad. Het was de eerste keer dat de gemeenteraad inhoudelijk sprak over de herindeling. Eerder had de gemeenteraad besloten het pas over herindeling te willen hebben als de financiële situatie duidelijk was. Door het college waren drie scenario’s uitgewerkt: de huidige samenwerking voortzetten, herindeling met Groningen of herindeling met andere gemeenten. CU-raadslid Piet Haanstra: “De gemeente Ten Boer heeft sinds 2007 een prima werkend samenwerkingsmodel met Groningen. De ChristenUnie wil deze samenwerking voortzetten. Een herindeling heeft voor de inwoners van de Gemeente Ten Boer bij voortzetting van dit samenwerkingsmodel volgens onze fractie geen toegevoegde waarde. Daarnaast is er momenteel door de kleine omvang van de gemeente een kleine afstand tussen inwoners en gemeentebestuur. Hierdoor weet het gemeentebestuur wat er leeft onder haar inwoners.” Ook wijst her CU-raadslid er op dat onderzoek heeft aangetoond dat een gemeente na herindeling niet goedkoper en efficiënter werkt.  Verder had de ChristenUnie liever gezien dat als het wel tot een herindeling zou komen, ook mogelijke andere opties zouden worden onderzocht, bijvoorbeeld met onder andere Bedum en Winsum, die qua gemeente veel op Ten Boer lijken, of Slochteren en Hoogezand.