Fietsroute Plus Groningen - Ten Boer langs Stadsweg

Ten Boer - De Fietsroute Plus tussen Groningen en Ten Boer komt definitief langs de Stadsweg te liggen.

Dat stellen Gedeputeerde Staten voor. De huidige Stadsweg tussen Groningen en Ten Boer wordt verbreed tot een Fietsroute Plus van drie meter breed. In Groningen sluit het fietspad aan op het bestaande fietspad bij Midscheeps in Lewenborg. De Fietsroute Plus gaat ongeveer 4,5 miljoen euro kosten. Provinciale Staten moeten nog een besluit nemen over de plannen. De Fietsroute Plus tussen Ten Boer en Groningen volgt de oude Stadsweg van Groningen naar Ten Boer. Het bestaande fietspad wordt verbreed en verhard met beton. Voor landbouwers wordt op verschillende plaatsen een landbouwpad van versterkte graszoden aangelegd. Tussen Garmerwolde en Lewenborg wordt een nieuw deel van de Fietsroute Plus door het land aangelegd dat aansluit op Midscheeps, een vrijliggend fietspad dwars door Lewenborg. De Fietsroute Plus over de Stadsweg is alleen bestemd voor fietsers. Bromfietsers kunnen gebruikmaken van het bestaande fietspad langs de provinciale weg N360. Op dit fietspad wordt de verkeersveiligheid verbeterd door een aantal kruispunten opnieuw in te richten. Naar verwachting wordt in het najaar van 2016 begonnen met de aanleg van de nieuwe Fietsroute Plus. Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroutes moet het fietsen prettiger en veiliger worden, waardoor op afstanden tot vijftien kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto. De Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer is een van de zes Fietsroutes Plus die in onze provincie gepland staan. Er liggen al Fietsroutes Plus naar Zuidhorn en Bedum. Daarnaast komen er nog Fietsroutes Plus naar Winsum, Leek en Haren en wil de provincie gaan werken aan een Fietsroute Plus van Groningen naar Assen.