Collecte brandwonden Ten Boer en Loppersum levert 4000 euro op

Ten Boer - In de week van 11 tot en met 17 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in de gemeenten Loppersum en Ten Boer gingen de collectanten langs de deuren. Ze haalden tegen de 4000 euro op.

Per dorp waren de opbrengsten: Garrelsweer € 282,60 – Loppersum € 1181,57 – Wirdum € 274,63 – Zeerijp € 197,96 – Garmerwolde € 133,40 – Lellens € 25,45 – St Annen € 83,20 – Ten Boer € 1125,40 – Ten Post € 289,85 – Thesinge € 286,40 – Winneweer € 88,10 – Wittewierum € 32,85 – Woltersum € 88,54. Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de Verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij. Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten.