Opening schoolbuurtplein CBS De Wieken Ten Post

Ten Post - Onder grote belangstelling van leerlingen, ouders, dorpsbewoners en andere geïnteresseerden is maandag het schoolbuurtplein bij CBS De Wieken officieel in gebruik genomen.

Met het hijsen van de vlag opende wethouder Heidema, samen met de oudste en jongste leerling van de school, het vernieuwde schoolplein. Het schoolplein is een speelplein geworden waar kinderen tot 12 jaar ook buiten schooltijd kunnen spelen. Zo'n voorziening ontbrak nog in Ten Post. Voor het plein zijn veel werkzaamheden uitgevoerd in eigen beheer door de school en in samenwerking met Vereniging Dorpsbelangen Ten Post. Dit plan kon onmogelijk gerealiseerd worden zonder hulp van sponsoren. Belangrijke bijdragen kwamen van Loket Leefbaarheid van de NAM en de gemeente Ten Boer. De kinderen van de school hebben zelf 1000 euro verdiend met de verkoop van vogelvetbollen. Bij het ontwerp en de aanleg van het plein zijn veel natuurlijke materialen gebruikt, zoals steen en hout. Er zijn meer bomen en struiken geplant maar ook meer speelmogelijkheden gecreëerd. Zo is er een plek om veilig te voetballen en te basketballen en staat er een nieuw klimrek. Het speelplein levert daarmee ook een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp.