Oorlog door de ogen Middelstums kind

Middelstum - Middelstum in de oorlog, beschreven door de ogen van een kind, is nu in boekvorm verschenen. Zaterdag was op Ewsum in Middelstum de presentatie van het boek Knikkeren in spertijd, geschreven door oud-Middelstumer Meile Bakker.

Knikkeren in spertijd is een terugblik op de lagere-schooltijd van Meile Bakker, die grotendeels samenvalt met de Tweede Wereldoorlog. Het boek speelt zich voornamelijk af in Middelstum, een rustig landelijk gebied, waarin de bezetting niettemin diepe sporen trekt. Tegelijkertijd woedt in de grote wereld de oorlog voort. Lieuwe Bakker, de vader van Meile, slaat geregeld de atlas open om het verloop van de frontlinies in Rusland en Noord-Afrika te volgen. Het dorp Middelstum betaalt een zware tol: joden worden afgevoerd om nooit meer terug te keren, anderen worden vermoord omdat ze verzet hebben gepleegd of slachtoffer worden van wraakacties. Als de vrijheid eindelijk gloort, wordt ook het gezin waarin de schrijver opgroeit door verdriet getroffen. Ondanks alle spanning in de samenleving gaat het dagelijks leven zijn eigen gang, zij het met vallen en opstaan. De jeugd weet zich met van alles en nog wat te vermaken. Meile geniet intens van de vakanties in Friesland, waar hij bij familie op boerderij ’t Bosk logeert. Het boek besluit met een lange brief van Lieuwe over de bezettingstijd, die hij drie maanden na de bevrijding aan zijn familie in Amerika verzendt. Op 4 mei, na de dodenherdenking op het Concordiaplein, hield Pauline Broekema een toespraak in de hervormde kerk. In deze toespraak citeerde zij een stuk uit het boek Knikkeren in spertijd. Tijdens een evaluatiegesprek over de dodenherdenking werd het idee geopperd om het boek van Meile Bakker opnieuw uit te geven. Bakker had het boek zelf ooit laten drukken en in een zeer beperkte oplage in een ringband gezet  en deze verdeeld onder vrienden en bekenden. Na een aantal maanden van voorbereiding door de Historische vereniging, het 4-Mei comité en de auteur was het zaterdag 21 november zover dat het boek gepresenteerd kon worden. Meile Bakker was naar Ewsum gekomen om daar het eerste exemplaar in ontvangt te nemen. Door de financiële ondersteuning van het SNS Fonds Middelstum is het mogelijk de prijs laag te houden, het boek met 192 pagina’s kost € 12,50. Het boek is te verkrijgen bij Kees Geut info@keesgeut.nl of 0595-552636. Meile Bakker wordt in 1933 geboren in Middelstum. In de oorlogstijd, als zijn kinderlijke geest zich ontwikkelt, spelen fantasie en verwondering een grote rol. Eenmaal volwassen vertrekt hij naar Arnhem, waar hij stedenbouwkundig ontwerper wordt bij de gemeente. Zo rond het jaar 2003 besluit Bakker de herinneringen van zijn jongensjaren ook op een jongensachtige manier op papier te zetten hetgeen nu heeft geresulteerd in een prachtig boek.