Raad Ten Boer wil opkoopregeling en ethische commissie

Ten Boer - De gemeenteraad heeft enkele aanvullingen op het Meer Jaren Programma (MJP) van Nationaal Coördinator Hans Alders. De raad pleit voor het benoemen van omvang van de gaswinning, een ethische commissie en een algehele opkoopregeling.

  De raad wil in het MJP een passage laten opnemen over de omvang van de gaswinning. Hoewel dit onderwerp nadrukkelijk buiten de opdracht van de Nationaal Coördinator is gelaten, is er volgens de raad zeker een relatie tussen de omvang van de gaswinning en de onderwerpen in het MJP. Verder pleit de raad voor de instelling van een ethische commissie die moet oordelen over de immateriële schade van gedupeerden. Kosten van medische zorg op dit vlak en inkomstenderving als gevolg van immateriële schade zouden voor vergoeding in aanmerking moeten kunnen komen. In tegenstelling tot hetgeen het MJP hierover schrijft is de raad van Ten Boer wel voorstander van een algehele opkoopregeling. Verder wil de raad nadrukkelijk dat wordt gesproken over ‘mijnbouwschade’ in plaats van schade door aardgaswinning. Ten slotte ziet de raad een rol weggelegd voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het college neemt deze aanvullingen mee in zijn zienswijze op het programma van de Nationaal Coördinator.