Aanmeldingsperiode Burgertop Appingedam verlengd

Appingedam - Voor de Damster burgertop op zaterdag 20 februari 2016 hebben zich bijna 100 deelnemers aangemeld.

Omdat de gemeente graag wat meer deelnemers wil trekken, is de aanmeldingsperiode verlengd tot 6 januari. Duizend Damsters vanaf 16 jaar ontvingen een paar weken geleden een uitnodiging om deel te nemen aan de top. Ze zijn geselecteerd door loting uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP). De burgertop wordt aangevuld met mensen uit Appingedam die speciaal worden uitgenodigd, uit het verenigingsleven of van maatschappelijke organisaties. Zij kunnen hun deskundige ervaring inbrengen. De gemeente gaat uit van twee- tot driehonderd deelnemers in totaal. Aanmelden kan via: info@appingedam.nl. Een grote groep burgers uit alle lagen van de bevolking gaat in sportcentrum Eelwerd, onder leiding van dagvoorzitter Hanneke Kappen,  praten over de stad en zullen ideeën bedenken voor de manier waarop ze daar samen met de gemeente vorm aan kunnen geven. De gemeente komt niet met een plan, maar de deelnemers bedenken en kiezen zelf plannen.