Refaja ziekenhuis in Stadskanaal ziet af van fusie met OZG

Stadskanaal - Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal gaat niet fuseren met de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) in Delfzijl en Winschoten.  Dit heeft de OZG bekendgemaakt.

Het Refaja ziekenhuis kijkt nu naar mogelijkheden om samen te werken met het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen en het Scheper ziekenhuis in Emmen. De Raad van Bestuur van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) verklaart te zijn verrast door de mededeling van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van het Refaja ziekenhuis af te zien van een fusie. De OZG wacht een nadere toelichting op het besluit van het Refaja ziekenhuis af. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de OZG zeggen zeer teleurgesteld te zijn over het besluit. Zij zullen zich samen met het management, de medische staf, de cliëntenraad en de ondernemingsraad, beraden op de ontstane situatie en wat dit voor de ontwikkeling en de plannen van de OZG betekent.