Delfzijl gaat waardevol erfgoed beschermen

DELFZIJL - Burgemeester en wethouders van Delfzijl hebben een conceptlijst met karakteristieke panden en gebieden in de gemeente vastgesteld. Eigenaren van de panden en andere belanghebbenden krijgen de komende tijd de gelegenheid hierop te reageren.

In totaal staan er ongeveer 450 gebouwen en objecten op, die gebouwd zijn voor 1960. Na de inspraakperiode wordt de lijst definitief vastgesteld.

De gemeente Delfzijl is nog redelijk rijk aan historische plekken en gebouwen. Deze bebouwing bepaalt de identiteit van het gebied en de dorpen en maken een plek tot ‘thuis’. De gebouwen vertellen het verhaal van het gebied, zoals de historische bebouwing in Delfzijl en Farmsum die verband houdt met de zeehaven en de industriële ontwikkeling van het gebied. Door de bevingsproblematiek staan deze belangrijke gebouwen en plekken onder druk. Deskundigen van Libau hebben alle gebouwen die voor 1960 gebouwd zijn, beoordeeld. Dit leidde tot een voorlopige lijst, die is aangevuld en aangescherpt tijdens een aantal werkgroepbijeenkomsten. De werkgroepen bestonden uit belanghebbende organisaties en inwoners met belangstelling voor en kennis van gebouwd erfgoed.

Eigenaren van panden die op de lijst staan, kunnen net als voorheen vergunningvrije verbouwingen uitvoeren. Ook voor het verbouwen van de binnenzijde van een gebouw verandert er niets. Wat wel verandert is dat de karakteristieke gebouwen worden beschermd tegen sloop. Hiervoor worden regels opgenomen in een bestemmingsplan. Sloop (ook gedeeltelijke) is nog wel mogelijk nadat hierover een positief advies is uitgebracht door een deskundige.

Een karakteristiek gebied heeft bijzondere kwaliteiten die kenmerkend zijn voor de eigenheid van de gemeente Delfzijl. Dat kan het straatbeeld zijn, de samenhang van bebouwing, een wierde of de verkavelingsstructuur. De inzet van de aanwijzing tot karakteristiek gebied is het behoud van het straatbeeld. Het slopen van (delen van) een gebouw kan hier alleen wanneer dat niet leidt tot achteruitgang van de kenmerkende waarden van het gebied, zodanig dat het stedenbouwkundig of landschappelijk beeld onevenredig wordt aangetast.

Inloopbijeenkomsten

Tot 20 maart kan iedereen reageren op de conceptlijst. De lijst is te vinden op www.delfzijl.nl/karakteristiek. De gemeente organiseert inloopbijeenkomsten, waar vragen gesteld kunnen worden over de conceptlijst. Er is een inloopbijeenkomst op: 12 februari, van 16.00 tot 20.00 uur in ht , Dorpshuis Borgsweer; 14 februari van 16.00 tot 20.00 uur in MFC Spijk; 21 februari van 16.00 tot 20.00 uur, in het MuzeeAquarium in Delfzijl.