Archiefstukken 1980 – 1989 Delfzijl openbaar gemaakt

DELFZIJL - Het archief van de gemeente Delfzijl van de periode 1980-1989 is formeel overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Dat betekent dat het archief nu openbaar is en voor iedereen te raadplegen.

In het archief bevinden zich documenten over alle onderwerpen waarmee de gemeente bemoeienis heeft. Te denken valt aan woningbouw en ruimtelijke ordening, verlening van milieu- en hinderwetvergunningen, aanleg van wegen, economie, onderwijs, cultuur, maar bijvoorbeeld ook de eerste Delfsail uit 1986.

Enkele documenten uit de periode 1980 – 1989 zijn niet openbaar gemaakt. Dat heeft te maken met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen die in deze documenten worden genoemd. Raadpleging van het gemeentelijke archief is gratis, maar het is wel noodzakelijk van te voren een afspraak maken met de archivaris. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 0596-140596.