Pervinzioale Schriefwedstried 2019

NOORD-GRONINGEN - Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) en Stichting t Grunneger Bouk houden de drieëntwintigste editie van de jaarlijkse pervinzioale schriefwedstried.

Iedereen mag aan de schrijfwedstrijd meedoen met gedichten en/of verhalen, mits deze zijn geschreven in één van de varianten die de Groninger taal kent en mits deze niet eerder gepubliceerd zijn en niet overgenomen. Een verhaal mag maximaal 1000 woorden tellen. Elke deelnemer kan maximaal twee verhalen of vier gedichten inzenden dan wel 1’’enverhaal en drie gedichten.

Er zijn twee categorieën deelnemers, 13 tot en met 17 jaar en 17 jaar en ouder. De teksten hoeven niet in foutloos Gronings te zijn geschreven, maar wel zo foutloos mogelijk. De organisatie stelt deelname van jongeren en scholen zeer op prijs, met name nu de Groninger taal als onderdeel van het Nedersaksisch erkend is als taal en daarmee definitief dialect af is. Wellicht dat ouders of grootouders de jeugd een beetje kunnen helpen.

De feestelijke prijsuitreiking van de schriefwedstried vindt plaats op 26 april in de Groninger Archieven in Groningen, waarvoor alle deelnemers worden uitgenodigd en waar ook hun gasten welkom zijn. Inzendingen kunnen tot 14 februari per mail worden gestuurd naar info@grunnegercultuur.nl met de inzending als bijlage in Word-document onder vermelding van naam, leeftijd, telefoonnummer en adres op de bijlage.

De inzendingen worden zoals altijd weer gebundeld en als geschenk aan alle op 26 april aanwezigen uitgereikt. Nadere informatie verkrijgbaar via: jan@groenbroek.nl of nanevandermolen@ziggo.nl.