Week van gebed voor eenheid Loppersum

LOPPERSUM - De kerken van Loppersum houden op donderdag 24 januari om 19.30 uur een avond van bezinning en gebed in het kader van de Week van Gebed.

Net als de afgelopen jaren is het Dorpshuis in Loppersum de plaats van samenkomst. Op het programma staat een liturgie van ongeveer drie kwartier, waarin samen wordt gezongen, uit de Bijbel gelezen en gebeden. Uit iedere gemeente zal de voorganger iets vertellen naar aanleiding van het thema: Recht voor ogen.

Dat thema is gekozen door de kerken in Indonesiė. Zij vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en uitsluiting. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit.

De avond is een gezamenlijke activiteit van: de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, de Waardevol Leven Gemeente, de Protestantse Kerk Loppersum-Maarland.