Aanleg windturbines ten zuiden van Delfzijl opschorten

GEEFSWEER - Het burgerinitiatie Zuidelijke Dorpen Delfzijl roept het Staatstoezicht op de Mijnen op mee te werken om de aanleg van windturbines in genoemde regio op te schorten totdat nieuw deskundig onderzoek, op basis van de nieuwe inzichten, de juiste conclusies getrokken kunnen worden.

De nieuwe inzichten betreffen de zeer recente informatie dat een compleet dorp en veel woningen in omliggende dorpen geïnspecteerd en mogelijkerwijs versterkt moeten worden. Dit om een aardbeving met een maximale uitslag van vijf op de schaal van Richter te weerstaan.

De vergunningen die verstrekt zijn om windpark Geefsweer te bouwen zijn hier niet op gebaseerd. Tevens vraagt het Burgerinitiatie Zuidelijke Dorpen Delfzijl de Gedeputeerde Staten van Groningen en het gemeentebestuur van Delfzijl haar schriftelijk te informeren welke informatie heeft aangetoond dat op de geplande locatie veilig en verantwoord windturbines gebouwd kunnen worden. Het initiatief wil ook de naam van het betreffende bureau weten.