Wandeling Punt van Reide

TERMUNTEN - Het Groninger Landschap houdt zondag 27 januari van 10.00 tot 12.30 uur een wandeling met gidsen naar de Punt van Reide.

Vanwege de grote natuurwaarde is dit gebied het hele jaar gesloten voor publiek. De Punt van Reide is een hoge kwelder waar vroeger bewoning mogelijk was. Onderweg naar de Punt van Reide lopen deelnemers langs of door de polder Breebaart. In deze polder is een slenk gegraven, die in verbinding staat met de Dollard. Hierdoor is het mogelijk om de getijbeweging in de Dollard in beperkte mate door te laten werken in de polder. Hierdoor ontstaat een brakwatergetijdengebied, aantrekkelijk voor diverse vissoorten die op hun beurt weer een lekkernij vormen voor veel overwinterende vogels.

De wandeling biedt schitterende vergezichten over de Dollard.

Aanmelden voor de tocht vanaf Bezoekerscentrum Reidehoeve in Termunten is noodzakelijk. Dat kan via: www.groningerlandschap.nl. Deelname is gratis.