Opheffing Waakzaam Woldendorp

WOLDENDORP - De belangenvereniging Waakzaam Woldendorp houdt op te bestaan. In de ledenvergadering van maart komt het voorstel tot opheffing aan de orde.

„Het ondersteunen van leden is nog steeds wel actueel,”vindt Pieter Stapel van Waakzaam Woldendorp, „ maar onze grootste uitdaging was toch het vaststellen van de oorzaken van de niet erkende schade aan onze panden. Daar heeft de TU Delft zich over gebogen en dat leverde een bemoedigend resultaat op. Directe bevingschade hebben zij niet vast kunnen stellen, maar ook niet kunnen uitsluiten. Meest voor de hand liggende oorzaak schade is de stress in een pand (lees spanning). Dit kan komen door een gebouwgebonden oorzaak dan wel bodemdaling. Slechts een lichte trilling door een aardbeving kan dan leiden tot scheuren, het zogenaamde triggeren. Hiermee kunnen wij tevreden terugkijken op de afgelopen jaren. Normaliter kunnen we nog wel doorgaan met Waakzaam, maar de verenigingskosten lopen door (KvK, Triodos, website) en daar staan geen inkomsten tegen over. Afgelopen jaar hebben wij afscheid moeten nemen van onze steunpilaar/sponsor Pieter Smit en gelukkig waren enkele leden toen bereid een bijdrage te geven. Van de penningmeester kreeg ik echter een seintje dat er wederom een tekort dreigt te ontstaan. Om dit verder niet te laten oplopen stelt het bestuur voor aan de ledenvergadering om de stekker uit dit, door hoogleraar RUG Tom Postmes geroemde, initiatiefte trekken. Dit zal het enige agenda punt zijn. Het is dus aan de leden.”

De vergadering vindt waarschijnlijk plaats in de steunstee in Woldendorp, waar het ooit begon in 2014.