Geld aanvragen voor projecten bij Windfonds Delfzijl Noord

FARMSUM - Er kunnen tot 1 april projectaanvragen worden ingediend voor een bijdrage uit het Windfonds Delfzijl Noord.

De projecten verbeteren de leefbaarheid van de dorpen Farmsum, Borgsweer en Termunten/Termunterzijl.Leefbaarheid betekent dat de in te dienen projectaanvragen bijdragen aan het voorzieningenniveau, veiligheid en kwaliteit van de woonomgeving. Projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en/of natuur en milieu worden aangemoedigd. Er dient daarnaast een maatschappelijk belang te zijn en draagvlak onder de inwoners van het dorp.

De projecten voor 2018 van het Windfonds Delfzijl Noord zijn grotendeels uitgevoerd. Meer hierover op: windfondsdelfzijlnoord.nl.

Het Windfonds Delfzijl Noord is opgericht om inwoners van de dorpen mee te laten profiteren van de windturbines van Eneco op de schermdijk en de Pier van Oterdum. Eneco, stort jaarlijks € 50.000,- in et fonds.