Stichting Behoud Weiwerd is klaar met haar werk

WEIWERD - Het bestuur van de Stichting Behoud Weiwerd heeft 13 december besloten de stichting op te heffen.

Er komt er na 23 jaar een definitief einde aan de inzet van de stichting. Het opheffingsbesluit volgt precies een half jaar na de verschijning van het boek ‘Weiwerd van woondorp naar werkwierde’. Dit boek was het laatste wapenfeit van de stichting.

De stichting is tot dit opheffingsbesluit gekomen omdat het doel zoals gesteld in de statuten in 2015 is bereikt. Om te komen tot een boek over Weiwerd, werd de levensduur van de stichting met nog 37 maanden verlengd. Doel in 1995 was het zoveel mogelijk behouden van de originele staat van het landschap en de bebouwing van Weiwerd, het herstellen en in de originele staat terugbrengen van het landschap en de bebouwing van Weiwerd, het herstellen en in originele staat terugbrengen van de radiale paden van Weiwerd en het conserveren van de culturele waarden van Weiwerd.

De meeste doelstellingen zijn bereikt. De landschappelijke bescherming van de wierde Weiwerd is vastgelegd en er ligt in de vorm van Brainwierde Weiwerd een nieuwe toekomst in het verschiet als bedrijventerrein, waarbij Groningen Seaports verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkelingen van de wierde. Dit gebeurt onder de vlag van vastgelegde ruimtelijke- en landschappelijke voorwaarden. Helaas is er van de bebouwing vanaf 1995 niet veel overgebleven, maar in de huidige plannen kan het silhouet van het dorp in de vorm van Brainwierde Weiwerd deels weer in het landschapsbeeld terugkeren.

Het boek ‘Weiwerd van woondorp naar werkwierde’ met als subtitel ‘Nieuwe toekomst voor een archeologisch rijksmonument’ is de kroon op het werk van de stichting. Het boek, geschreven door de voorzitter van de stichting, Jaap Braam, gaat met name over de periode 1995 tot 2018 waarin de Stichting Behoud Weiwerd met succes de toekomst van Weiwerd heeft gered. Dit wordt met veel foto’s uit die periode geïllustreerd. Maar er is ook veel ruimte in het boek opgenomen voor de geschiedenis van het wierdenlandschap en Weiwerd, maar ook de andere verdwenen dorpen van de Oosterhoek.

Ook nu de stichting niet meer bestaat, blijft het gewoon mogelijk om in bezit te komen van het boek. Belangstellenden kunnen het boek bestellen via www.weiwerdboek.nl of via een e-mail naar weiwerdboek@gmail.com. Dit unieke boek over Weiwerd heeft een prijs van € 24,95 (exclusief verzendkosten).