Budget kindcentrum Delfzijl West

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl wil € 799.000,00 beschikbaar stellen voor de verdere ontwikkeling van het kindcentrum Delfzijl West.

Het budget is onder meer bedoeld voor de projectopzet, het ontwerp van de gebouwen en de architectenkeuze en ook voor de uitwerking van een verkeersplan voor de wijk en de aanrijdroutes naar de beoogde schoollocatie. Dat is de groenstrook bij de Windroos, tussen de Barklaan en de Jachtlaan. In het nieuwe kindcentrum, dat onderdeel is van de scholentransitie voor geheel gemeente Delfzijl, komen de basisscholen Jan Ligthart, Tasveld, ’t Zigt, Sterre der Zee, de Zaaier, de Windroos en kinderopvang Kids2B. Het huidige, vrij nieuwe gebouw van de Windroos wordt onderdeel van het nieuwe kindcentrum en meegenomen in het ontwerp. Dat betekent dat het gebouw van de Windroos bouwkundig wordt versterkt.

Er komt een verkeersplan voor het gehele gebied rondom de Jachtlaan, maakt wethouder Jan Menninga duidelijk. „Begin dit jaar hebben we een onafhankelijk verkeersbureau al een verkeersonderzoek laten doen in de straten rondom de huidige school, de Windroos. Hierbij zijn ook de mogelijke aanrijroutes voor auto's en fietsers vanuit de betrokken basisscholen meegenomen. In juli hebben omwonenden en betrokken ouders tijdens een informatieavond reacties gegeven op de uitkomsten van dit verkeersonderzoek. Ze hebben input gegeven voor de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers en het creëren van voldoende parkeergelegenheid rondom de nieuwe school. Ook de verkeersveiligheid bij de Jumbo werd door de bezoekers van de avond genoemd. Alle informatie die we hebben opgehaald wordt samen met het verkeersonderzoek en de input van de klankbordgroep Delfzijl West verwerkt in dit ontwerp.”