Inloopbijeenkomsten herindelingsontwerp DAL-gemeenten

DELFZIJL - De eerste formele stap op weg naar de nieuwe DAL-gemeente is gezet. Met het Herindelingsontwerp hebben de gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum zes weken geleden unaniem ingestemd.

De Raadsklankbordgroep, de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum nodigen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen uit tijdens een inloopbijeenkomst verder kennis te nemen van het Herindelingsontwerp. Ze worden in de gelegenheid gesteld te spreken met raadsleden en collegeleden over het ontwerp. De tekst van het ontwerp is die avond beschikbaar, maar ook in te zien op de gemeentelijke websites www.appingedam.nl, www.delfzijl.nl en www.loppersum.nl.

De inloopbijeenkomsten vinden, steeds van 19.30 tot 21.00 uur, plaats op de volgende momenten in de drie gemeenten: dinsdag 15 januari in Stedum (Hervormd Centrum); dinsdag 15 januari in Delfzijl (Gemeentehuis); woensdag 16 januari in Appingedam (MFC Kabzeël); donderdag 17 januari in 't Zandt (Dorpshuis’; donderdag 17 januari in Middelstum (Vita Nova) en maandag 21 januari in Loppersum (Gemeentehuis)

Het Herindelingsontwerp ligt tot en met woensdag 30 januari 2019 ter inzage. Men kan een zienswijze indienen. Dat kan digitaal,schriftelijk of mondeling.

In het Herindelingsontwerp zijn de grenzen van de nieuwe gemeente, de samenstelling van de partners, de uitgangspunten van de samenvoeging en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2021) opgenomen. Ook zijn in het Herindelingsontwerp de motieven te lezen voor de herindeling, het 'waarom' en de meerwaarde van de samenvoeging van de nieuwe gemeente.