Groen licht verkeersplan en dorpsplein Meedhuizen

MEEDHUIZEN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl heeft ingestemd met het definitief ontwerp voor het project ‘Meedhuizen: Verkeer en meer...’

Vorige maand hebben de inwoners van het dorp al volmondig ja gezegd tegen het ontwerp, dat inwoners en gemeente samen met de landschapsarchitecten en de aannemer hebben gemaakt. Het betekent dat kan worden gestart met het maken van de bestekstekeningen, Begin februari worden deze weer met het dorp gedeeld.

Wethouder Jan Menninga: „In dit project zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen, dat was zo en dat blijft zo, ook in deze fase.”

Nu er een volgende stap is gezet in het project, wordt de aannemer meer leidend. Dezelfde mensen zijn lid van het bouwteam, alleen het initiatief, de verslaglegging en dergelijke, komen nu bij de aannemer in plaats van bij de opdrachtgever te liggen. Wethouder Menninga is en blijft bestuurlijk opdrachtgever.

In Meedhuizen bestaat al langer de wens om het dorp verkeersveiliger te maken en een dorpsplein te creëren en jongeren een eigen ontmoetingsplek te geven voor hun activiteiten. Daarbij spelen zaken als achterstalling onderhoud in de openbare ruimte mee. Het verkeersplan is vorig jaar door Dorpsbelangen Meedhuizen opgesteld met als doel veiliger looproutes langs de weg te maken.

Om een maximale opbrengst te behalen zijn deze zaken gecombineerd, zodat meer kan worden gedaan met hetzelfde budget. De gezamenlijke aanpak geeft bovendien minder uitvoeringshinder.

Op de site van de gemeente Delfzijl zijn steeds de laatste documenten en de laatste stand van zaken terug te vinden. Belangstellenden kunnen zich via de site ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die vanuit dit project wordt uitgegeven.