Tjuchem wil natuurplein voor nieuwe N33

TJUCHEM - Het dorp Tjuchem wil een natuurplein aanleggen als een soort van buffer met de nieuwe verdubbelde N33. Daartoe kan het oude viaduct met het talud blijven bestaan. Dat scheelt enorm in de kosten en de nieuwe vierbaansweg blijft uit het zicht.

Voor het natuurplein zou ook de een slecht fundament biedende veengrond kunnen worden hergebruikt Die flexibele grond moet sowieso worden afgegraven voor een duurzame fundering van de nieuwe N33. De plannen zijn opgenomen in de toekomstvisie Tjuchem waarmee een werkgroep bezig is om de werkzaamheden van de aanleg van de nieuwe N33 te koppelen met verschillende aspecten uit het versterkingsprogramma van de NCG. Dit om overlast te beperken en kosten en middelen te combineren.

In januari zal een gesprek plaatsvinden met de projectteam N33-midden , gemeente Midden-Groningen, werkgroep N33 Tjuchem en de werkgroep toekomstvisie Tjuchem. Er moet nog gepraat worden over de manier waarop de hoofdweg de N33 kruist , de hoogteligging van de nieuwe N33 , de inrichting van de Laskwerderweg en over de grote en invulling van het natuurplein.

De al eerder gewenste ecologische verbinding met Afwateringskanaal kan volgens de werkgroep eenvoudig uitgebouwd worden tot een natuurplein, met het vrij gekomen viaduct, het talud van de oude N33. Die

Door bij Tjuchem de slibopvang ( vrijgekomen veen bij aanleg N33 ) en natuurcompensatie toe te passen ontstaat een uniek stukje natuur, een schuilbos met vleermuizengebied. Normaalgesproken tast een nieuwe snelweg het leefgebied en de vliegroutes van vleermuizen aan, maar door deze aanpak wordt het gebied alleen maar vleermuisvriendelijker.

Het stuk nabij Tjuchem is nu een gesloten en boomrijk gebied. Door dit te versterken , blijven de open gebieden in de regio verder ongemoeid.