AED in de Platenbuurt

DELFZIJL - De Christelijke Gereformeerde kerk op de Huibertplaat in Delfzijl een AED aangeschaft. Er is een groep mensen opgeleid om deze te bedienen.

Om de AED niet alleen tijdens het gebruik van de kerk, Het Lichtbaken, te kunnen gebruiken, is besloten ook een buitenkast aan de muur te plaatsen. De buitenkast met AED is geregistreerd bij Hartslag Nu van de provincie Groningen. Hulpverleners die aangesloten zijn bij Hartslag Nu en opgeroepen worden bij een mogelijk hartfalen, kunnen de buitenkast op de Huibertplaat openen met een code. Deze code wordt hen verstrekt via de uitgezonden SMS bij een oproep.

Op deze wijze is de AED voor de gehele buurt in de directe omgeving van de Huibertplaat beschikbaar. Hierdoor kan snel de hulpverlening worden opgestart, zodat er mogelijk mensenlevens kunnen worden gered.