Veel ontwikkelingen in 2019 in Delfzijl

DELFZIJL - De zevende editie van de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst ‘nait zoezen moar Broezen’ heeft zaterdag weer veel volk op de been gebracht. In de Molenberg, waar bezoekers door een erehaag van het Zeekadetkorps Delfzijl werden ontvangen, had burgemeester Gerard Beukema enkele positieve ontwikkelingen in zijn nieuwjaarstoespraak verwerkt.

Zo krijgt Delfzijl een nieuw zorgcentrum voor 50 kwetsbare ouderen. Daar wordt psychische zorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg geboden. .Beukema sprak van een groot innovatief expertisecentrum. Beukema liep ook vooruit op het plan van aanpak dat volgende maand in het kader van de aardbevingsproblematiek in de raad aan de orde komt. In de gemeente moeten 3000 huizen worden versterkt. Beukema vindt wel dat dat gemeenten zelf prioriteiten moeten kunnen stellen „Het valt niet uit te leggen dat huizen die in de stutten staan, acuut onveilig zijn of op andere wijze grote schade hebben, geen onderdeel uitmaken van de versterkingsopgave.”

Het inwoneraantal van Delfzijl is in 2018 jaar met 131 mensen gedaald. Dat is niet te wijten aan een overschot aan vertrekkende mensen, maar er zijn meer mensen overleden dan geboren. De burgemeester verwacht voor 2019 zelfs een plus omdat er naar verwachting meer mensen in de havenstad komen wonen. De verkoop van kavels in bij voorbeeld Kwelderland verloopt voorspoedig Er worden tweehonderd woningen bijgebouwd. „En het is lang, heel lang geleden dat dit vooruitzicht er was.'' De verkoop van kavels loopt goed volgens de burgemeester.

Op het nieuwjaarsfeest stond saamhorigheid centraal. Na de toespraak van Beukema volgde een optreden van de Groningse zanger Erwin de Vries. Aansluitend verdeelden de bezoekers zich over de horecagelegenheden aan het Molenbergplein, waar het onder de klanken van live bands nog lang gezellig was.