Informatieavond privacy en vrijwilligersorganisaties in Delfzijl

NOORD-GRONINGEN - ‘Op mijn laptop heb ik nog wel een lijstje van de vrijwilligers van twee jaar geleden…’. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

Deze geldt ook voor vrijwilligersorganisaties. Alle vrijwilligersorganisaties moeten daarom gaan nadenken over welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en hoe ze die beveiligen. De wet kent drie belangrijke thema’s: organisaties moeten nadenken over welke persoonsinformatie ze bewaren; hoe ze de persoonsinformatie beschermen en dienen datalekken te melden.

Dit klinkt misschien nogal ingewikkeld, maar dat valt op zich mee. Als men maar weet waar op gelet moet worden.

Het VrijwilligersSteunpunt houdt op donderdag 31 januari een informatieavond over dit thema in de Brede School Noord aan de Waddenweg 4 in Delfzijl. Tijdens deze avond geven ze informatie en concrete handvatten om mee aan de slag te gaan. Het gaat vaak om hele gangbare dingen. Hierbij een paar voorbeelden:mailbox opschonen; lijstjes op eigen computers van vrijwilligers waar familieleden ook in kunnen kijken, bewaartermijnen: Als organisatie bewaar je misschien alle oude lijsten met namen en mailadressen. Dat kan namelijk altijd handig zijn.

Deelname is gratis, maar men moet zich wel vooraf opgeven via info@s-w-d.nl met naam, organisatie en het aantal personen.