Windenergie voor grotere doelgroep

OVERSCHILD - Door de wijziging van het beleid van de gemeente Slochteren is het eenvoudiger om een kleine windmolen te plaatsen. Dit maakt het voor meer mensen mogelijk om zelf windenergie op te wekken.

Volgens producent van windmolens E.A.Z. Wind uit Overschild verkort de beleidswijziging de aanvraagtijd voor een omgevingsvergunning van twintig naar acht weken. “De drempel om onze windmolen De Twaalf aan te schaffen wordt daardoor verlaagd,” vertelt Timo Spijkerboer van E.A.Z Wind. “Het is goed dat de gemeente ruimte biedt voor deze duurzame ontwikkeling.” Het ontwerp van E.A.Z. Wind is uniek en heeft zich in de provincie al bewezen. De windmolen heeft zijn diensten onder meer bewezen op de boerderij van de vader van de oprichter van E.A.Z. Wind, Sjouke Ritsema. Tijdens de stage van Sjouke in Denemarken, raakte hij geïnspireerd door de lokale opwekking van duurzame energie door windmolens. Dat wilde hij ook in de praktijk brengen op de boerderij van zijn vader. “Om dit te realiseren is het bestaande ontwerp van windmolens vernieuwd,” legt Ritsema uit. “Zo remt de molen zichzelf af doordat de bladen draaien en ook de dynamo is met nieuwe productiemethoden gemaakt, waardoor de windmolen meer betaalbaar wordt. De molen kost bij ons 37 duizend euro, een bedrag waarin ook de vergunningaanvraag en plaatsing van de molen is opgenomen. Het rendement is nu hetzelfde als bij een grote windmolen. De belangstelling is dan ook groot, net als de orderportefeuille. Zelfs zo groot dat wie nu bestelt, de molen pas aan het einde van het jaar geleverd krijgt.” Belangrijk is dat het concept van E.A.Z. Wind uitgaat van zelfredzaamheid. “De grotere windmolens zijn in handen van de grote energiemaatschappijen. Het gevolg daarvan is dat zij ook de opbrengsten hebben en de omgeving nauwelijks profiteert,” meent Spijkerboer. “Onze windmolens zijn kleiner, maar wel in eigendom van een dorp of van een boer. De omgeving profiteert dus mee en dat vergroot het draagvlak. Daar komt bij dat de windmolens ook mooier zijn, waardoor het beter in het landschap past. De windmolen verdient zich tussen de zeven en tien jaar terug. Het past door het autonoom en onafhankelijk willen zijn goed bij de Groningse mentaliteit en het is nog duurzaam ook.”

Honderden banen

E.A.Z. Wind is van mening dat hun windmolens veel kunnen bijdragen aan de lokale economie. “We doen alles lokaal, zoals de inkoop van materialen en het inhuren van medewerkers,” zegt Spijkerboer. “Verder is het Groninger landschap bij uitstek geschikt voor windenergie en we zien dan ook de mogelijkheid om het hele Groninger buitengebied door de plaatsing van de windmolens zelfvoorzienend te maken. We hopen dat binnen vijf jaar te realiseren. Het zal voor de regio honderden banen opleveren.” Mark Giesolf