NAM haalt in 2015 28,1 miljoen kuub gas uit Groninger gasveld

Loppersum - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) produceerde in 2015 in totaal 46,4 miljard kubieke meter aardgas, waarvan 28,1 miljard kubieke meter uit het Groningen-gasveld.

Daarnaast droegen de kleinere gasvelden 18,3 miljard kubieke meter bij aan de totale productie. Dit is inclusief de twee ondergrondse gasopslaglocaties. De afname van de totale productie in 2015 heeft twee oorzaken: enerzijds door een verdere verlaging van de gaswinning uit het Groningen-gasveld en anderzijds door de teruglopende productie uit de overige (kleine) velden. In september 2015 is bekend gemaakt, dat het terugbrengen van de productie, tezamen met de lage olie- en gasprijzen, tot gevolg heeft dat er 2000 banen zullen verdwijnen, waarvan 190 bij NAM zelf en de overige bij toeleveranciers en aannemers. In januari 2015 stelde minister Kamp het productieplafond van het Groningenveld vast op 39,4 miljard kubieke meter, om het in juni 2015 verder terug te brengen naar 30 miljard kubieke meter voor het kalenderjaar 2015. Met een totale productie uit het Groningen-gasveld van 28,1 miljard kubieke meter sluit de gerealiseerde productie hier op aan. Het productieplafond voor het gasjaar 2015/2016 (oktober 2015 tot en met september 2016) is afgelopen december door de minister gesteld op 27 miljard kubieke meter, in navolging van de uitspraak van de Raad van State. De productiecijfers van het Groningen-veld worden maandelijks gepubliceerd via: www.namplatform.nl/feiten-en-cijfers/gaswinning. NAM wint ook aardgas uit 175 kleinere gasvelden, zowel op land als op zee. De stijging die te zien is, komt door de vergroting van het volume van de ondergrondse gasopslag bij Langelo (Norg). De tweede gasopslag van NAM is in Grijpskerk. (Totaal: 2014 2,5 miljard m3 / 2015: 9,4 miljard m3). In 2015 produceerde NAM 346.000.000 liter  olie. Het grootste deel van de productie komt uit het olieveld bij het Drentse Schoonebeek. De productie is in de loop van 2015 stilgelegd door een lek in de watertransportleiding. In de komende maanden wordt er over een lengte van 45 kilometer via de pijp-in-pijp methode een kunststof transportleiding in de bestaande pijpleiding gebracht en kan naar verwachting na de zomer van 2016 de productie weer worden opgestart. Verder wint NAM olie uit enkele velden in West-Nederland.