Fakkeltocht Gas Terug in Groningen

Groningen - Milieudefensie houdt vrijdag 15 januari om 19.30 uur, samen met de Groninger Bodem Beweging (GBB) de fakkeltocht Gas Terug door het centrum van Groningen.

De optocht vanaf de Vismarkt vindt plaats op het moment dat Kamerleden naar Groningen komen om te praten met gedupeerde bewoners en wordt ondersteund door tal van andere organisaties. Aanleiding is het besluit van minister Kamp om maximaal door te gaan met de gaswinning in Groningen. Met een winningsniveau van 27 miljard kuub per jaar nemen de aardbevingen nog steeds toe in aantal en in sterkte, met grote schade en onacceptabele risico's voor de Groningers als gevolg. Vlak voor de kerst nam minister Kamp een besluit over de gaswinning in Groningen in de eerste helft van 2016. 'Dat besluit komt er op neer dat hij gewoon door blijft pompen in afwachting van meer vertragende onderzoeksrapporten', mene de organisaties. 'Ook hield de minister geen rekening met het in Parijs gesloten klimaatakkoord, dat oproept tot het zo snel mogelijk afbouwen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het risico voor de Groningers is enorm. Huizen worden onbewoonbaar verklaard, scholen ontruimd en zeer veel huizen en gebouwen in de regio moeten worden verstevigd. Als er komend jaar nog steeds niet drastisch minder gas wordt gewonnen, neemt dat risico alleen maar toe. Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging: "Veilig wonen moet 100 procent gegarandeerd worden. Ook voor Groningers. Minder gas winnen hoeft geen probleem te zijn voor de leveringszekerheid, als de regering volop inzet op het verminderen van de gasconsumptie." Een aantal Kamerleden loopt ook mee in de Fakkeltocht. Ike Teuling, campagneleider energie bij Milieudefensie: "Wat nu nodig is, is een Deltaplan voor het afbouwen van de gasafhankelijkheid, zowel voor het verwarmen van onze huizen als van de staatskas." Dick Kleijer: "De onwil van dit kabinet heeft gezorgd voor veel verloren jaren. Op korte termijn minder dan 12 miljard kubieke meter winnen is nu noodzaak, vervolgens moet de winning planmatig snel naar nul." Sprekers zijn onder anderen de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar, secretaris Dick Kleijer van de GBB, campagneleider Ike Teuling van Milieudefensie en gedupeerd bewoner Annemarie Heite uit Bedum.