Week van de procestechniek

Delfzijl -  Volgende week vindt de Week van de Procestechniek plaats. Gedurende deze week maken bijna 200 derde- en vierdejaars VMBO-leerlingen uit de provincie Groningen kennis met de beroepsmogelijkheden binnen de procestechniek.

Door te zien en te ervaren ontdekken de leerlingen of (proces) techniek bij hen past. Naast proeflessen op het Noorderpoort gaan de leerlingen op bedrijfsbezoek bij uiteenlopende technische bedrijven in de regio. In het Eemsmondgebied worden PPG in Farmsum, RWE Essent in de Eemshaven en Akzo Nobel/Delsto in Farmsum bezocht. De leerlingen komen van Ubbo Emmius uit Veendam, het Winkler Prins Veendam en het Gomarus uit Groningen. Het zijn 3e en 4e klassers van het VMBO/MAVO. Ook hebben zich een paar HAVO leerlingen aangemeld. Sommige leerlingen hebben al een keuze voor een vervolgopleiding gemaakt, maar veel leerlingen weten nog niet wat ze na het VMBO gaan doen. Daarom krijgen ze een kennismaking met (proces) techniek. Veel leerlingen hebben geen idee wat er zich in een fabriek afspeelt. Op deze manier krijgen ze een kijkje in de keuken. Techniek is overal. Het valt ons eigenlijk niet eens meer op, zo gewend zijn we aan het comfort en gemak dat techniek mogelijk maakt. Maar hoe zou het zijn zonder verlichting op straat, verwarming in huizen, apparatuur in ziekenhuizen, internet en mobiele telefonie. Om onze maatschappij draaiende te houden is technisch vakmanschap noodzakelijk. Bedrijven verwachten de komende jaren, in verband met de vergrijzing, een groot tekort aan voldoende vakbekwame technici. Techniek is voor veel jongeren op dit moment nog geen voor de hand liggende keuze. Vaak weten ze onvoldoende van de mogelijkheden en denken ze veelal aan vies werk in een donkere fabriek. Helaas kampt de sector nog steeds met dit vooroordeel terwijl de praktijk heel anders uitwijst. Techniek is steeds meer hightech en je levert een wezenlijke bijdrage aan de maatschappij. De Week van de Procestechniek geeft de leerlingen een indruk van de vele mogelijkheden in binnen deze sector. Indien ze hun technisch talent verder willen ontwikkelen dan wacht hen een goede toekomst.