Staten willen onderzoek productieniveau afname bevingen

NOORD-GRONINGEN - Tijdens het debat over de gaswinning in Provinciale Staten heeft de ChristenUnie ingezet op een onderzoek naar het productieniveau waarbij het aantal aardbevingen afneemt. De motie hierover is met brede steun aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.

Maandagavond werden Provinciale Staten door deskundigen van het SodM (Staatsatoezicht op de Mijnen), KNMI en NAM geïnformeerd over de technische aspecten van de gaswinning en de gevolgen daarvan. Uit onderzoek blijkt dat voor de productieniveaus van 21, 27 en 33 miljard kubieke meter het aantal aardbevingen nog steeds toeneemt. Het huidige niveau is onlangs vastgesteld op 27 miljard kubieke meter. Er is niet onderzocht bij welk productieniveau de seismiciteit afneemt. Tijdens de technische briefing werd duidelijk dat er modellen zijn om dit onderzoek te kunnen doen voor alle productieniveaus. De statenfractie van de ChristenUnie wil politiek afdwingen dat er onderzoek wordt gedaan naar het productieniveau waarbij het aantal aardbevingen afneemt. Fractievoorzitter Stieneke van der Graaf: "Wij willen dat dit onderzoek wordt gedaan om te weten te komen bij welk productieniveau de veiligheid van de Groningers wordt vergroot doordat de aardbevingen afnemen. Die kennis ontbreekt nu, maar is hard nodig om een veilig niveau van gaswinning te kunnen bepalen." Het SodM waarschuwde voor het vermijden van snelle schommelingen in de productie, zoals bij de piekwinning eind 2013. Wat de ChristenUnie betreft moet het kabinet nog meer inzetten op het treffen van maatregelen zodat die piekwinningen vermeden worden en de gaskraan echt veilig en duurzaam omlaag kan.