Steunstee in Rabobank Wagenborgen

Wagenborgen - Het Wagenborger Investerings Fonds (WIF) koopt het gebouw van de voormalige Rabobank aan de Hoofdweg in Wagenborgen. Er wordt een steunstee in gevestigd.

Lange tijd leek het of het besturen van het WIF en de Rabo-organisatie het niet eens konden worden over de prijs. Uiteindelijk heeft de bank water bij de wijn gedaan en besloten het gebouw te verkopen voor een aanzienlijk lager bedrag. De belangrijkste reden is dat het WIF en de Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen in het pand een steunstee willen realiseren en dat de Rabobank als dank voor de jarenlange relatie iets waardevols wil nalaten aan het dorp.. Het gehele gebouw, inclusief magazijn en de naastgelegen woning wordt gekocht en betaald uit het Toeristenfonds Envilla . Ook de bijkomende overdrachtkostenworden uit dit fonds betaald.. Het WIF is indertijd door de vereniging Dorpsbelangen opgericht om de gelden van het toeristenfonds te beheren. Het verkoopbedrag ligt beduidend onder de marktwaarde. Hierdoor wordt het een stuk eenvoudiger een sluitende exploitatiebegroting te maken. Voor de inrichting kan onder meer een beroep worden gedaan op de gemeentelijke subsidieregeling Een dak voor ieder dorp.

Invulling

Het gebouw gaat onderdak bieden aan verschillende activiteiten en diensten Om te beginnen zal vanuit dit gebouw het eind vorig jaar opgerichte Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen (VNW) gaan opereren. Verder kunnen vergaderingen van WIF, Dorpsbelangen en aangesloten commissies en werkgroepen hier plaatsvinden. Tevens zijn er diverse mogelijkheden voor ondersteunende diensten ten behoeve van de Wagenborgers, zoals spreekuren van instanties en bijvoorbeeld het gebruik van computers onder deskundige begeleiding. De komende maanden gaan WIF en Dorpsbelangen hard aan het werk het expoitatieplaatje helemaal rond te krijgen. Het streven is er op gericht het gebouw rond 1 april  definitief in gebruik te nemen. Wagenborgen heeft dan eindelijk de beschikking over een prachtig eigen dak voor het dorp.