Kanalen en Oosterhornhaven weer op diepte

Delfzijl - Het oude Eemskanaal, het Oosterhornkanaal en de Oosterhornhaven liggen er opgeschoond en opgepoetst bij. In de afgelopen maanden zijn deze belangrijke vaarwegen opnieuw op diepte gebracht middels baggerwerkzaamheden.

Daarnaast hebben er werkzaamheden plaatsgevonden aan de oevers en kaden. In totaal is er in de gezamenlijke projecten voor zo'n 3 miljoen euro geïnvesteerd. Met  cutterzuigers en een kraanschip is er maanden aan het project gewerkt. In de komende tijd vinden nog wat afrondende werkzaamheden plaats nabij de Heemkesbrug en de zwaaikom in het Oosterhornkanaal. In totaal heeft het baggerbedrijf Schilder ongeveer 300.000 kubieke meter baggerspecie uitgebaggerd, dat verder verwerkt in terreinophoging en in ingedroogde vorm naar de depots op de terreinen van Groningen Seaports is vervoerd. Voorafgaand aan deze baggerwerkzaamheden is er een waterbodemsaneringsproject uitgevoerd. Hierin zijn zogenaamde hotspots ontdaan van een laagje vervuilde baggerspecie. Eveneens zijn oevers en kades aangepast. Tegelijk met de baggerwerkzaamheden zijn bestaande kades en oevers versterkt en verhoogd. Tijdens de werkzaamheden was scheepvaartverkeer mogelijk, met af en toe enige overlast.