Bouwbord asielzoekerscentrum Delfzijl onthuld

Delfzijl - Burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl en Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het COA, hebben vandaag, woensdag 27 januari, het bouwbord onthuld voor het asielzoekerscentrum op het terrein van de voormalige zeevaartschool aan Zwet.

Deze handeling vormt de start van de bouw van een tijdelijke uitbreiding van het AZC in Delfzijl, voor maximaal drie tot vijf jaar. Hiermee levert de gemeente een bijdrage aan een urgente vraag van het COA om extra opvangcapaciteit, vanwege de toename van het aantal vluchtelingen in Nederland. Het huidige AZC aan het Zwet biedt plaats aan 500 personen. Het COA heeft de gemeente verzocht de capaciteit tijdelijk te verhogen met 450 plaatsen. Er komt ook een nieuw opvangcentrum op de huidige locatie aan het Zwet. Dit centrum moet over twee jaar de semi-permanente locatie aan het Zwet vervangen. Er komt ruimte voor maximaal 672 bewoners voor de komende 30 jaar. De nieuwe opvanglocatie wordt als een nieuwe buurt ingepast aan de rand van de wijk Delfzijl-Tuikwerd, met kwalitatief goede woningen, veel groen- en speelvoorzieningen. De invulling en uitwerking van het plan gebeurt in overleg met de omwonenden en dienstverleners in de wijk. Burgemeester en wethouders hebben positief besloten op het verzoek van het COA, omdat zij het bieden van opvang aan asielzoekers belangrijk vinden en daar ook goede ervaringen mee hebben. Daarnaast zien zij dit als een kans voor Delfzijl om onderwijs- en zorgvoorzieningen in stand te houden en extra werkgelegenheid te creëren.