Wie krijgt Valentijnstaart D66?

Delfzijl - De fractie van D66 Delfzijl schenkt ieder jaar een Valentijnstaart aan een vrijwilliger of een groep vrijwilligers om hen eens extra in het zonnetje te zetten en te danken voor hun inspanningen.

Kent u een vrijwilliger of een groep vrijwilligers waarvan u vindt dat die daar voor in aanmerking zouden moeten komen geef deze dan op, natuurlijk met daarbij de reden waarom u dat vindt. Opgeven kan tot en met maandag 8 februari bij de fractievoorzitter van D66 Delfzijl, Els Zijlstra-Veldman: zijlstra-veldman@home.nl of 06-12929397.