Juf neemt na 42 jaar afscheid

Stedum - Lammy Kok heeft vorige week na 42 jaar afscheid genomen van OBS De Bongerd in Stedum.

Het is tegenwoordig een unicum: 42 jaar werkzaam zijn bij dezelfde werkgever. Toch lijkt het voor juf Lammy Kok niet zo lang. “Het is een lange tijd, maar het is omgevlogen voordat ik er erg in had,” vertelt de 62-jarige Kok. “In 1974 kwam ik hier als 21-jarige binnen en ben nooit meer weggegaan. Het beviel mij goed.” Blijkbaar is de sfeer goed in Stedum, want Kok is niet de enige die het lang volhoudt bij OBS De Bongerd. “De meeste mensen zijn hier heel honkvast. Wisselingen zijn er eigenlijk nauwelijks. Het voordeel daarvan is dat je een stabiel team hebt en veel tijd kan steken in vernieuwing van het onderwijs. Het onderwijs verandert telkens en daar moet je in bijblijven. Het is telkens een zoektocht naar wat het beste is voor het kind.” Toen Kok begon als onderwijzers was De Bongerd al een vooruitstrevende school in de zoektocht naar wat de beste manier van onderwijzen is. “We hebben hier nooit klassikaal lesgegeven. De nadruk heeft altijd gelegen op de ontwikkelingen van het kind als individu. Destijds was dat heel modern. Ik heb het altijd een uitdaging gevonden om bij de leerlingen de juiste knoppen te raken, zodat de kennis wordt overgedragen. In een groep is het de kunst om elke leerling hetzelfde te laten leren. Dat is niet eenvoudig, omdat de karakters en interesses verschillend zijn. Het ene kind is creatief en het andere is bijvoorbeeld goed met cijfers. Dat is het leuke aan het vak.” In de 42-jarige loopbaan heeft Kok veel meegemaakt als onderwijzers, waarvan de laatste jaren als directeur. “Ik heb aan alle groepen lesgegeven en alle leeftijdsgroepen zijn leuk om mee samen te werken. Toch vind ik het omgaan met kleuters een vak apart. Dat laat ik liever aan een goede kleuterleidsters over. In 1995 ben ik directeur geworden van de school. Dat is een hele intensieve baan. De laatste jaren is er veel energie gestoken in het voor elkaar krijgen van een fusieschool. Stedum kent twee scholen. Om de scholen toekomstbestendig te komen, was samengaan onontbeerlijk. Dat is een traject van jaren geweest, maar nu staan de neuzen dezelfde kant op en komt er in 2017 een compleet nieuwe school.” Kok neemt met een positief gevoel afscheid, maar ze had ook nog wel verder gewild als directeur. Toch was dat door gezondheidsredenen niet meer mogelijk. “Ik ben in de zomer gevallen en daar ben ik last van blijven houden. In dit vak moet je fit zijn en ik voelde dat ik niet meer alles kon geven. Dan moet je eerlijk zijn tegen jezelf. Wat ik in de toekomst ga doen, weet ik nog niet. Zat van het werken ben ik in ieder geval nog niet.” Mark Giesolf