Oosterveld boekt succes met Gronings blijspel

Farmsum - Het is weer toneeltijd in de regio. Vooral de Groningse blijspelen doen het goed. Toneelvereniging Oosterveld trok afgelopen weekend twee keer veel publiek in Op de wierde met het vrolijke stuk Moeke aan de rekstok, dat in drie bedrijven werd opgevoerd.

In  het Gronings de korte inhoud: weduwe Fenna Jalving sukkelt de leste joaren met heur gezondheid en mout, volgens heur hoesarts, beslist noar een kuuroord. Heur twei schoondochters prebairen dat met aale geweld tegen te holden. Ze zitten baide ien geldnood en kennen hoast nait wachten op de aarfenis. De waarkster van moeke hoalt Fenna, dei goud ien de slappe was zit , over toch noar de kuurooord te goan. En Fenna komt as herboren weer thoes. Dat loaten de baide schoondochters natuurlijk nait op zich zitten. Deur heur kerels steunt, dei nikt te zeggen hebben, nemen ze moatregels. Mits as gevolg ook een ontploffing. De twee succesvolle avonden krijgen vrijdag en zaterdag een vervolg. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.Kaarten zijn verkrijbaar via: 0596-612753; 0596-611186 of bij kaashuis van Dijk, 0596-612612.