Palliatieve zorg en vragen rondom het levenseinde

Delfzijl - De Protestantse Gemeente Delfzijl houdt zondag 21 februari om 16.00 uur in Het Anker een bijeenkomst waar feiten en impact rond het thema van het levenseinde worden besproken.

Dr. Annemarieke van der Woude, theologe en geestelijk verzorger, komt haar licht werpen op de ethiek rond deze vragen. Mensen kunnen, psychisch of lichamelijk, soms ernstig lijden. Ze willen dood, maar hun einde blijft uit. Voor het gesprek over stervenshulp en euthanasie is menigeen als de dood. Bestaat er een recht op stervenshulp? Wat is de status van de wilsverklaring? Komt iemand die psychisch ziek is in aanmerking voor euthanasie? Is een dementerende nog dezelfde persoon als vroeger? Het zijn kwesties uit het hedendaagse euthanasiedebat . Van der Woude benadert het debat vanuit een nieuwe invalshoek en pleit ervoor de categorieën ‘euthanasie’ en ‘hulp bij zelfdoding’ te vervangen door ‘terminaal ziek’ en ‘niet-terminaal ziek’. Daarnaast laat ze zien hoe mensen een rol hebben in een sociaal netwerk: vrienden, familie, collega’s en anderen zijn met de zieke mens verbonden. En dat is belangrijk in de afweging of mensen dood willen en mogen gaan. De toegang is gratis.