Huurders aardbevingsgebied bundelen krachten

Loppersum - Huurorganisaties in het aardbevingsgebied hebben zich verenigd in het HuurdersPlatformAardbevingenGroningen i.o. (HPAG).

De samenwerking in het HPAG heeft tot doel de belangen van de huurders in het aardbevingsgebied beter te kunnen behartigen, door kennis te delen, elkaar te ondersteunen en een krachtiger gesprekspartner voor de verhuurders te zijn. HPAG is voorstander van versterken en verduurzamen. De uitvoering van de huidige projecten gaat volgens de huurdersorganisaties veel te veel over de hoofden van de betrokken huurders heen. Corporaties zijn momenteel druk doende woningen te verstevigen en te verduurzamen.  Zoals het vaak gaat in dit soort nieuwe en innovatieve projecten gaan er vaak zaken mis. Daarom hebben diverse huurderorganisaties begin 2016, op initiatief van de Nederlandse Woonbond, een aardbevingsoverleg gehad. Het resultaat is het HPAG. Het platform wordt professioneel ondersteund door het Woonbond kennis- en adviescentrum. Het HPAG wordt gevormd door: Bewonersplatform Delfzijl (Acantus); Huurdervereniging De Maren Appingedam (Woongroep Marenland); Stichting bewonersraad Slochteren (Lefier); HV Oet en Thoes Uithuizen (Stichting Uithuizer WoningBouw); HV De Huurder Loppersum (Wierden en Borgen); St Platform Bedum-Ten Boer Ten Boer (Wierden en Borgen); HV De Marne- De Terpen Baflo (Wierden en Borgen.